خطاها و ارور های پکیج های دیواری

خطاها و ارور های پکیج های دیواری

خطاها و ارور های پکیج های دیواری
All Errore types of wall hung Boilers الوا کالا | ایراندوستالواکالا || ایراندوست 

در این پست قصد داریم ارور ها و خطا هایی که ممکن است پکیج دیواری شما نسان دهد شما را مطلع کنیم که ایراد پکیج از کجا است و مشکل آن چیست و ایراد را بدون نیاز به متخصص بشناسید 

-پکیج بوتان

 

کامل ترین لیست ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج بوتان به سایت ما سر بزنید.

عیب خطا
روشنی مشعل چراغ سبز ثابت
دستگاه در حالت استند بای است. چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش
پرشر آب دچار نقص است. چراغ سبر چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ ثانیه خاموش
ترموستات حد قطع شده است چراغ قرمز چشمک زن
Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است. چراغ قرمز ثابت
فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشی چراغ زرد چشمک زن
قطع بودن ntc چراغ زرد ثابت

 

لیست ارور و کد خطا پکیج بوتان مدل پارما و بیتا

عیب خطا
ntc آب مصرفی دچار مشکل است چراغ سبز و قرمز ثابت
ترموستات حد قطع شده است چراغ قرمز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش
ntc گرمایش دچار اختلال است چراغ قرمز ۰.۲ ثانیه روشن و ۰.۲ ثانیه خاموش
پرشر آب و پرشر دود قطع است چراغ سبز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش

ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

عیب کد خطا
عدم تشکیل شعله E01
ترموستات حد فعال است E02
پرشر دود فعال است E03
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است E04
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است E04
Ntc آب گرم مصرفی قطع است E06
Ntc آب گرمایش قطع است E07
قبل از فرمان برد شعله بوجود می آید E011
کافی نبودن فشار آب گرمایش چشمک زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ

ارور پکیج بوتان مدل CV

عیب کد خطا
قطع گاز و عدم تشکیل شعله E1
ترموستات حد فعال است E2
پرشر دود پس از ۲ دقیقه وارد عمل خواهد شد E3
مدولاتور شیر گاز دچار خطا است E4
ntc مدار گرمایش دچار مشکل است E5
ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل است E6
پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل است E7
ترموستات اتاقی دچار اختلال است E8
دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه افزایش یافته است E9
نرم افزار دود دچار مشکل شده است E13
پرشر دود مشکل دارد E15
ترموستات دود فعال است E17
مبدل اصلی یخ زده است E25
پرشور آب دچار خطاست E27
مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده است E29
خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه E99

ارور پکیج بوتان مدل روما

عیب کد خطا
حس نکردن شعله توسط حسگر A01
اختلال در ترمستات A02
پرشر دود عمل نموده است A03
اشکال در پرشر آب A04
خرابی برد A05
Ntc مصرف A06
Ntc گرمایش A07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ
اشکال در پرشر دود کش ۱۰ دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب
اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه

 

-پکیج ایران رادیاتور

 

 

کامل ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌های آنالوگ را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج ایران رادیاتور به سایت ما سر بزنید.

 (m24ff      e24ff     eco22ff    b24ff)

عیب کد خطا
خرابی برد کنترل ۴۰.۳۰
فعال بودن ترمستات ایمنی ۱۰۵ ۸۰
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه ۷۰
سنسور شعله (یون) ۷۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن ۶۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن ۶۰.۷۰
باز شدن سنسور آب گرم ۵۰.۸۰
اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم ۵۰.۷۰
سنسور شوفاز مدار قطع شده ۵۰.۷۰.۸۰
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده ۶۰.۵۰
دمای آب معمولی است اما ترموستات قطع شده است ۴۰.۷۰.۸۰
پرشر سوئیچ آب باز است ۴۰.۷۰
سنسور دود باز است ۴۰.۸۰
فن کار نمی کند اما پرشر باز است. ۴۰.۶۰.۸۰
فن کار نمی کند پرشر هوا بسته است . ۴۰.۶۰.۷۰

 

ارور و کد خطا پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

عیب کد خطا
سیستم یخ زدگی AF
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
عیب یابی شعله یون E2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه است E8
نشست دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E99-E30-E12
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E31
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E32
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E41
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E42
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است. E50
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد. E51
نوسان ولتاژ برق E91
ترمستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمستور طبیعی است. E81

 

ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L

 

عیب کد خطا
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
یون حین کار عیب یابی شود E2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E30 E12
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E31
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E32
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی E41
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی  
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است . E50
پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد اما فن روشن است. E51
ترموستات حدی ۱۰۵ کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی می باشد E81
گرمای پکیج بالا تر ار ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ است E88

 

 

-پکیج بوش

 

تمامی ارور های پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت

 

 
عیب کد خطا
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است. A3
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال است A4
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر ntc A6
ایراد در ntc مصرفی A7
قطع ارتباط can با برد A8
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل AA
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با برد AC
خرابی کلید کد B1
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار C1
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه C4
اشکال در پرشر سوئیچ دود C6
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است CA
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با برد CC
قطع شدن ارتباط بین پایه ۸ و ۹ ترمینال D3
اختلال در ntc گرمایشی E2
عملکرد ترموستات حد E9
شعله تشکیل نمی شود EA
اختلال در واحد کنترل F0
سیگنال اشتباه حسگر شعله F7
سیگنال حسگر شعله FA
فشار کلید RESET FD

 

 

-پکیج باکسی

 

ارور پکیج باکسی مدل eco 3

عیب کد خطا
عدم تشکیل شعله E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
انسداد دودکش E03
عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی E04
اخطار پرشر سوئیچ دود E05
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی E06
اگر دستگاه را بیش از ۵ بار متوالی ریست شود E08
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
دما به علت عدم گردش آب پایین است E25
نبود شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعله E35
اعلام کد ۳۸ در مدت کمتر از ۸/۵ دقیقه به طور متوالی ۶ بار E43

 

ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3

عیب کد خطا
فشار گاز پایین و نارسایی گاز ورودی E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
ایراد پرشر سوئیچ دود E03
ایراد عملکرد ntc گرمایش E05
ایراد عملکرد ntc مصرفی E06
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
عدم عملکرد تروستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین E11
افزایش بیش از حد دما E25
ارتباط بین پانل صفحه نمایش و ترموستات محیطی برقرار نیست E31
شعله تشکیل نمی شود E35

 

 

-پکیج اخگر

 

کد خطا ها و ارور پکیج اخگر مدل ARA

عیب کد خطا
ایراد در سنسور آب مصرفی F3
ایراد در سنسور شوفاژ F4
اخطار حسگر یا یون F5
ایراد در لیمیت سوئیچ ۷۸ درجه F6
اشکال در سنسور دود F7
ایراد در لیمیت ۱۱۰ درجه F8

 

 

 

-پکیج ایساتیس

کد خطا و ارور پکیج ایساتیس مدل ( NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)

عیب کد خطا
فشار آب مدار گرمایش پایین است E1
شعله تشکیل نمی شود E2
ایراد در عملکرد ntc گرمایش E3
ایراد در عملکرد ntc مصرفی E4
ایراد پرشر سوئیچ دود E6
کلید حرارتی فعال است E7
ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش برقرار نیست E8
محل جامپر s4 را تغییر دهید E9
جابه جایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلی EE

 

 

-پکیج تاچی

 

کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ A

عیب کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله E1
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژ E2
انسداد دودکش E3
فشار اب مدار گرمایش پایین است E4
اشکال در NTC مصرفی E6
NTC اشکال در گرمایش E7

کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ B

عیب کد خطا
کنترل شیر گاز E1
خراب بودن پرشرسوییچ فن E2
قطع شدن کابل ارتباطی E3
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقی E4
معیوب بودن آی سی برد کنترل E5
(NTC )دمای آب گرم خراب است E6
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب است E7
برد کنترل خراب است E8
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند. E9

کد خطا ارور پکیج تاچی تیپ C

عیب کد خطا
اشکال در تهویه E1
اشکال درسنسور گرمایشی E2
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتی E3
اشکال به علت داغ شدن بیش از حد E4
اشکال در مدار شیر گاز E5
اشکال در احتراق E6
اشکال در شعله E7
اشکال در فشار گاز E8
اشکال به علت یخ زدگی E9
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن EB
اشکال در برد الکتریکی EC
اشکال کمبود فشار آب EP

 

 

-پکیج پلار

 

کد خطا و ارور پکیج پلار مدل اوشن استار

عیب کد خطا
ایراد سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش کم است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
خطای دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

کد خطا و لیست ارور پکیج پلار مدل لاکی استار

عیب کد خطا
اخطار سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش پایین است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
ایراد دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

 

 

-ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

 

 

عدم تشخیص شعله با نبود گاز E1
دما بالای ۱۰۵ درجه سنسور حد E2
ایراد فن یا سوئیچ ایمنی دودکش E3
آب داخل دستگاه کم است E4
سنسور آبگرم مصرفی خرابی E6
خرابی سنسور رفت گرمایش E7
توجه به جلوگیری از یخ زدگی E9
توجه به رسوب زدایی مبدل E10

 

 

-ارور پکیج فرولی

 

عیب کد خطا
عدم روشن بودن مشعل A01
وجود علامت شعله در صورت خاموشی مشعل A02
عملکرد سنسور اطمینان A03
عملکرد ترموستات دود F04
اختلال در عملکرد فن F05
شعله در هر ده دقیقه ۶ بار خاموش می شود A06
دمای مبدل حرارتی بیش از حد افزایش یافته است F08
اشکال در شیر گاز A09
خطا در سنسور اول مدار شوفاژ F10
خطا در سنسور مدار آب گرم بهداشتی F11
خطا در سنسور آب گرم بهداشتی F12
خطا در سنسور اطمینان مدار شوفاژ F14
ایراد در شیر گاز A16
اختلال در کنترل احتراق F20
احتراق غیر طبیعی A21
ولتاژ برق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت است F34
در فرکانس برق مصرفی نوسان موجود است F35
مدار شوفاژ دارای فشاری کم است F37
خطاحسگر (دماسنج) خارجی F39
خطادر موقعیت سنسورها A41
اخطار در سنسور دوگانه F42
عملکرد سیستم حفاظت از مبدل حرارتی F43
خطا در سیم پیچ تدریجی شیر گاز F50
حفاظت از مدار دودکش / هوای احتراق A51

 

 

-پکیج آلزان

 

کد خطا و ارور پکیج آلزان مدل میتوس

عیب کد خطا
خطا در تشکیل شعله E01
خطا در سنسور حد E02
خطا پرشر فن E03
خطا در پرشر آب E04
NTC گرمایش دچار اختلال است E05
NTC آبگرم مصرفی دچار اختلال است E06
خاموش کردن دستگاه تا حافظه پر شود E22
نوسان برق ورودی E40
ایراد در محفظه احتراق E72
بوبین ماژالاتور باید تعویض شود E76
ولتاژ ورودی دچار نقص است E77
ایراد NTC گرمایش E78

 

         برای مشاهده پکیج ها کلیک کنید ….

دیدگاه کاربران
2 دیدگاه
ارسال دیدگاه